תיזמון משימות במחשב

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

 

איך מתזמנים את כיבויי המחשב באופן אוטומטי

כמו שראיתם במדריך הוידאו יוצרים משימה מתוזמנת חדשה וקובעים תאריך ושעה שנרצה לכבות את המחשב ואם זוהי משימה חד פעמית או שהיא חוזרת על עצמה כל יום. כשנגיע לבחירת התוכנית נוסיף את שם הקובץ shutdown.exe   ובארגומנת האופציונאלי נרשום  S/S/F