תנאי השימוש באתר

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

פרטיות המשתמשים

מדי פעם ידרשו הגולשים או הלקוחות בפועל למסור פרטים על מנת שנוכל לחזור אליהם בפנייה טלפונית או בדואר אלקטרוני. אתר אביטק מתחייב שכל הפרטים שימסרו לא ישמשו לשום מטרה אחרת פרט לצרכי התקשרות שהתבקשו מלכתחילה ע"י הלקוח.

אני מתחייב לשמור על פרטיותם של כל הלקוחות שנותנים מחשב לתיקון.

 

קבצים ונתונים שנמצאים במחשב שנמסר לתיקון

כל לקוח שנתן מחשב לתיקון  נדרש לגבות את הקבצים הנחוצים לו לפני מתן המחשב לתיקון. כל נזק שיגרם בצורה ישירה או בעקיפין לקבצים ונתונים שנמצאו על המחשב לפני התיקון או לאחריו אינו באחריות אתר אביטק ו/או אלברט זיני טכנאי המחשבים.

כל תיקון מחשב יעשה בצורה האמינה ביותר על מנת שלא לפגוע בנתונים הנמצאים על המחשב בזמן התיקון.

 

אלברט זיני
מנהל אתר אבי-טק מחשבים